Bir sonraki


98-Ortak taksi plakamız var. Ortağımla sırayla çalışıyoruz. Herkes kendi çalıştığını alması câiz mi?

805 Görüntüleme
Lâlegül TV
106
Yayınlama Tarihi 13 Dec 2018 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Bizim ortak olarak taksi plakamız var. Ortağımla haftalık olarak sırayla çalışıyoruz. Herkes kendi çalıştığını alıyor, kazancımızda bâzen fark oluyor. Bu uygulama câiz olur mu?

İslâm fıkhında üç şekil şirket akdi veyâ ortaklıktan bahsediliyor. Bunlar 1- Şirket-i Akd dediğimiz (akd ortaklığı 2- Şirket-i Mülk (bir malda iki veyâ daha fazla kişinin ortaklığı) 3- Şirket-i İbâha (kamuya taallûk eden, kamuya âit olan yerlerden istifâde etme noktasında herkesin ortak olması). Su’âl mülk ortaklığına taallûk eden bir ortaklıktır. Mülk ortaklığı; iki veyâ ikiden fazla kişinin bir nesnede müşterek (ortak) olmasıdır. Satın alma yolu, mîrâs veyâ farklı bir takım mülk edinme yolları ile ortak olabilirler. Akd şirketi ise iki veyâ ikiden fazla kişinin yine bir araya gelerek ortaya sermâye koymak sûretiyle veya bir taraf sermâye diğer taraf amelini koymak sûretiyle al-sat yaparak ticâret yapabilmeye dâir yapılan ortaklıktır.

“Akd ortaklığında tarafların tamamıyla anlaşması doğrultusunda kârın taksimi vardır. Bu mülk şirketi ile akit şirketi arasındaki en bâriz farktır. Mülk ortaklığında taksîm konuşmaya göre değil sermâyedeki ortaklığa göredir. Normalde olması gereken elde edilecek olan gelir ki aslında buna kâr da denmez. Çünkü kâr al-sat ile yapılan işlemlerde olur. Burada daha fazla nemâ gelir. Elde edilecek olan nemâ geliri aralarında taksîm etmeleri gerekir. Taksi plakasındaki hisseler neyse bu gelecek olan nemânın taksîmi de bu boyutta olmalıdır.

Buna fıkıh dilinde mühâyee (menfaatin taksîm edilmesi) derler. Bunda herhangi bir mahzûr lazım gelmez. Netîcede biz menfaati eşit bir şekilde böldük. Dolayısıyla “sendeki menfaati sen ne yaparsa yap ben de bendeki menfaati nasıl kullanırsam kullanayım yeter ki benim kullanımım sana zarar vermesin”. Eğer bunu bir başkasına kirâya vermeme râzı değilsen bu durumda sıkıntı olacaktır. Bu araç taşımacılık yapacaktır, halk arasında ticârî araç denilen bir araçtır. Böyle olduğundan dolayı ben çalışırım sen kendin çalışırsın, benim çalıştığım bana âit senin çalıştığın da sana âittir.

Buna fıkıh dilinde mühâyee (menfaatin taksîm edilmesi) derler. Bunda herhangi bir mahzûr lazım gelmez. Netîcede biz menfaati eşit bir şekilde böldük. Dolayısıyla “sendeki menfaati sen ne yaparsa yap ben de bendeki menfaati nasıl kullanırsam kullanayım yeter ki benim kullanım sana zarar vermesin”. Eğer bunu bir başkasına kirâya vermeme râzı değilsen bu durumda sıkıntı olacaktır. Bu araç taşımacılık yapacaktır, halk arasında ticârî araç denilen bir araçtır. Böyle olduğundan dolayı ben çalışırım sen kendin çalışırsın, benim çalıştığım bana âit senin çalıştığın da sana âittir.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki