Bir sonraki


94-Kişinin kendisi ve ablasının eşi geçici mahrem olduğundan seferî mesâfe gidebilirler mi?

193 Görüntüleme
Lâlegül TV
52
Yayınlama Tarihi 02 Nov 2018 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Bir hanımefendi mahremi olmadan seferî mesâfeye gidemez, bu yasaktır. Bâzı hocalar yanlarında başka biri daha olmak kaydıyla geçici mahremleri de sayıyorlar. Meselâ; kişinin ablasının eşi varsa ablası, kendisi ve ablasının eşi geçici mahrem olduğundan seferî mesâfe gidebilirler mi?


Öncelikle bir bayanın seferî olan bir mesâfeye Hanefî fıkhına göre mahremsiz gitmesi câiz değildir. Mahrem ebediyyen evlenmesi harâm olan kişilerdir. Seferde mahrem seçimi ile mutlak anlamda evlenilmesi harâm olan kişiler arasında bazı farklılıklar da söz konusudur. Şöyle ki; “süt kardeş kişinin mahremidir, evlenmesi ebediyyen harâmdır ama bunun yanı sıra ikisinin genç olması ve birbirlerine yabancı konumda olması durumunda süt kardeşiyle sefere gitmesinde yine Hanefî fıkhında musâ’ade edilmez. O yüzden sadece konuyu mahremlikle irtibâtlandırmamamız gerekir.

Mahremi ikiye ayırabiliriz; 1- Müebbet olan mahremiyyet 2- Muvakkat olan mahremiyyet. Mahrem haram demektir. Evlenilmesi harâm olan bayanlar veyâ kendisiyle evlenmesi harâm olan eşler (kocalar). Bu harâm olanlar müebbet (dâ’imî) olarak hiçbir şekilde onunla evlenilmesi mubâh olmayan kişiler bir de hâricî bir nedenden dolayı evlenilmesi mubâh olmayan kişiler. O hâricî neden ortadan kalkacak olursa evlenmenizde herhangi bir mâni söz konusu olmayacaktır.

Müebbet mahremiyyete baktığımız zamân üç başlıkta incelenir. 1- Karâbet (akrabalık) mahremiyyeti 2- Sıhriyyet kaynaklı (bir bayan ile bir erkeğin nikâhlanması suretiyle akrabalarının kendilerine mahrem olması, dünürlük vs.) 3- Radâ (sütten kaynaklanan) mahremiyyet. Bu üç mahremiyyet müebbet olan mahremiyyettir. Bir kere tahakkuk ettiği zamân bir daha bu mahremiyyet aslâ kalkmayacak, ilelebet devâm edecektir.

Mahrem dediğimiz zaman bizim anlayacağımız mahrem mutlak mahremiyettir. Ebediyyen evlenilmesi helâl olmayan kişidir. Böyle olduğu halde bile sefer noktasında yine başka şartlar daha aranacaktır Nerede kaldı ki geçici olan mahremi mahrem kabûl ederek onunla sefere gitmeye ruhsat verilsin? Böyle bir şey yoktur. Seferî bir mesâfeye Hanefi fıkhına göre gitmesi câiz değildir. Eğer seferde mahremiyyet aranıyor ise Hanefî mezhebinde aranıyor o zaman o mahrem bizim bildiğimiz mahrem olmalıdır yoksa geçici mahrem diye tabir edilen kişiler değildir.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki