Bir sonraki


94-Benim borcum var ama vâdesi geldiğinde ödeyeceğim. Bu halde ölsem cennet yüzü göremez miyim?

307 Görüntüleme
Lâlegül TV
55
Yayınlama Tarihi 02 Nov 2018 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

“Biri şehîd olsa, sonra dirilse sonra bir daha şehîd olsa, yine dirilse sonra yine şehîd olsa borcunu ödemeden cennet yüzü göremez” Hadîs-i Şerîf’i kafama takıldı. Benim şu an borcum var ama vâdesi geldiğinde ödeyeceğim. Bu halde ölsem cennet yüzü göremez miyim?


“Bizler direkt âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerden hüküm çıkartabilecek konumda değiliz, yani müctehid değiliz bunu i’tirâf etmemiz gerekir. Bunlar müctehidlerin işidir. Bizler müctehid imâmlarının görüşlerini, bizlere nakleden ulemânın kitâplarında var olan ibâreleri, fetvâları nakledenden öte değiliz.

Fıkhî olarak meseleye baktığımız zamân bir günahın diğer taraftan bir sevâbı perdelemeyeceği gözükmektedir. Şimdi doğrunun yanlışı götüreceği ittifâkidir. Âyet-i kerîmede “iyilikler kötülükleri giderir” (Hûd-114) Kötülük iyiliği götürür mü noktasında ise eğer o kötülük şirk ise Allâh muhâfaza, îmândan çıkmayı gerektiren bir eylem ise şüphesiz îmân giderse ameller de gider ama eğer o eylem sizi iman dâiresinden çıkartan bir işlem değilse günâh olarak kalır ama diğer taraftan yaptığınız ibâdeti bertaraf etmeyecektir.

Kişinin gerçek anlamda şehîd olması büyük bir sevâptır. Kişinin borçlu olarak âhirete gitmesi ayrı bir işlemdir. Borçlu olarak âhirete gitmiş olan bir kimsenin bundan dolayı muâhazeye tutulmuş olması diğer taraftan şehidlik mükâfatı almasına mâni değildir. İnsanın yaptığı bir günah dahi olsa o günâhın üzerindeyken bir sevâbı veyahut bir fazîleti elde edebilecek bir işlem yapacak olsa birbirlerinden ayrı değerlendirilir. Bir hadîs-i Şerîf'te “Her kim ödeme niyetiyle borç alırsa Allâh o borcu illâ ki ona ödettirir. Her kim ödememe niyetiyle borç alırsa Allâh o borcu ona ödettirmez. Burada kişinin borç edinmedeki niyeti, gâyesi de önemlidir. Hadîs-i Şerif'in manâsını ulemâya fukahâya bırakmakla berâber “bir insan borçlu dahi olsa şehîd de olsa şehîd mükâfatını alır, borcundaki niyeti neyse ona göre da ahirette muâhaze alacaktır.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki