Bir sonraki


94-Şâfiî mezhebindeyim. Köpek elbiseme değdi, namâz kılabilir miyim?

410 Görüntüleme
Lâlegül TV
55
Yayınlama Tarihi 02 Nov 2018 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Şâfiî mezhebindeyim. Köpek elbiseme değdi, namâz kılabilir miyim?

Kardeşimizin mezhebini tahsis etmesi, dillendirmesi Şâfiî mezhebinde köpeğin durumunun hanefîlerden farklı olduğunu vurgulamak içindir. Köpek Hanefî mezhebine göre eti yenmeyen bir hayvandır ama diğer vahşi hayvanlardan farklı bir hayvan değildir. Şâfiî mezhebine göre ise köpek eti yenmeyen bir hayvan olmakla berâber hınzır (domuz) gibi bir hayvandır. Bu hayvana hakâret, hayvana eziyyet anlamında değil hukuksal çerçevede böyle bakılır yoksa hayvanın bir günâhı olduğundan dolayı değildir.

Şâfiî fıkhına göre bir insanın üzerinde köpeğin kılı olsa veyahut köpek terliyken, ıslakken elbisesine temâs edecek olsa o necâset buraya sirâyet edecektir. Hanefî mezhebine göre canlı olan köpeğin bizâtihi (kendisi) derisi veyâ kılı necis değildir. (Salya müstesnâ çünkü salya etten neş’et eder.) Eti necis olan hayvanın salyası da necistir. Eti temiz olan hayvanın salyası da temizdir. Eti meşkûk (şüpheli) olan hayvanın salyası şüpheli, eti mekrûh olan hayvanın salyası da mekrûh olacaktır. Sâdece farklı hâricî nedenlerden dolayı bu kural bâzı kere istihsân ile aşılabilmiştir. Evde bulunan fare, yılan, akrep gibi hayvanların veyâ kedinin artığı noktasında Efendimiz Aleyhissalât-u Vesselâm'dan vârid olan hadîs-i şerîflerden dolayı bu kuralın dışına taşınmıştır.

Köpeğin derisi, kılı Şâfiî mezhebine göre necis, Hanefî mezhebine göre ise canlı olması durumunda (başka bir necâset üzerinde yoksa) necis değil temizdir. Kurudan kuruya necâset sirâyet etmez. Bu Hanefîlerin de Şâfiîlerin de kabûl ettiği genel bir prensiptir ancak Şâfiîlerle Hanefîler arasındaki fark bu ikisinden herhangi bir tanesi eğer yaş ise gerek necis olan zemin gerek temiz olan zemin bu durumda necasetin sirâyeti söz konusudur. İster temiz olan zemin yaş olsun ister necis olan zemin yaş olsun fark etmez. Mutlak anlamda yaştan kuruya bir sirâyet söz konusu olacağı için bu birbirini necis edecektir.

Köpek ıslakken veya da terliyken kuru veya yaş önemli değil elbiseye veyâ da vücûda temâs ettiği zamân oradaki necâset buraya sirâyet etmiş olacağından dolayı Şâfiî fıkhına göre bunun temizlenmesi gerekecektir ama Hanefi fıkhında bu böyle değildir. Hanefi fıkhına göre kurudan kuruya necâset sirâyet etmediği gibi yaş olan necâsetten temiz olan mahâll’e necâset sirâyet etmeyecektir. Diyelim ki; elim temizdir ama ıslaktır, zemîn kurudur ama necistir. Elimi o zemine temâs ettirmemle elime necâset sirâyet etmez. Necis olan zemîn yaş ise, temiz olan uzuv da kuru ise bu durumda Hanefî fıkhında farklı tartışmalar olmakla berâber yine tercih edilen görüş o necis olan sıvının kuru olan zemîne geçmesi ve orada da eserinin belirmesi yeterli değil, necis edebilmesi için sıkıldığı zaman oradan damlaların çıkması gerekir. Sâdece mucerred eserinin belirmesi bir şey ifâde etmez.

Bu noktada Hanefî mezhebiyle Şâfiî mezhebi arasında biraz farklılık var. Şâfiî mezhebi böyle bir teferru’âta girmeden “ikisi de kuruysa problem değil ama ikisinden biri yaş ise otomatik olarak necâset sirâyet edecek” diyor. Dolayısıyla Şâfiî fıkhına göre köpeğin kendisi necis olduğundan dolayı eğer eliniz veyâ elbiseniz kuruysa problem değildir. Eğer eliniz veyâ elbiseniz ıslak olduğu halde köpek size temâs etmişse otomatik olarak o bölge necis oldu. O bölgenin elbette yıkanması gerekir.

Hanefî mezhebine göre eğer bu necis ise o necâset normal suyun altında 3 kere yıkamakla veya oradaki necâsetin tamamıyla gittiğine dâir kanâat hâsıl olması kalben mutma’in olacak şekilde bir kere güzel bir yıkamakla da temiz olabilir. Böyle bir kanâ’at oluşamıyorsa üç kere yıkanacak, her defâsında sıkılacak şeklinde kitâplarımızda ifâde var. Şâfiî mezhebine göre özellikle köpek necâsetinde bu noktada vârid olan Hadîs-i Şerîf’ten dolayı 7 kere yıkanmasının gerekliliği ve 7 tânesinden bir tanesi de toprakla olmasının gerekliliğinden bahsedilir. Hanefi fıkhına göre bunlar şart değildir. Hanefî mezhebinde aslolan onun temizlenmesi için bir alet edevatın kullanılmasıdır. Bu sabun, deterjan veyâ toprak olabilir. Bir şekilde oradaki necâsetin gitmesi şeklinde anlamışlardır.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki