Bir sonraki


93-Alışveriş sitesinden indirim kuponu satın almak ve bu kuponla indirimli ürün almak câiz olur mu?

456 Görüntüleme
Lâlegül TV
55
Yayınlama Tarihi 26 Oct 2018 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

İnternetteki bâzı alışveriş sitelerinde sanal mağazası olanlardan alışveriş yapıyoruz. Bir site satın alma yolu ile indirim kuponu veriyor. İndirim kuponu satın almamız ve bu kuponla ürünü indirimli almamız câiz olur mu?

Şimdi bu indirim kuponunu elde etmek birkaç yolda olabiliyor. Bu yollar sizin yaptığınız alışverişlerden kaynaklanıyor. Örneğin; aylık şu kadar limitli bir alışveriş yaptıysanız o kurum size hediye çeki tarzında “herhangi bir ürünü aldığınız zamân şu kadar rakamda indirim hakkı size tanıyorum” diyor ki bunda herhangi bir mahzûr lâzım gelmez. Çünkü siz o hakkı alabilmek için ekstra bir şey ödemiyorsunuz, normal alışverişinizi yapıyorsunuz. Veyâhut kurum itibarıyla kendisinden alışveriş yapanlar arasında bir çekiliş yapıyor ama çekilişe girmek için siz ekstra yine bir bedel ödemiyorsunuz. Çekilişte size hak çıkıyor ve “bu ay için şu kadar indirimli alışveriş yapma hakkı size çıkmıştır, bir hediyemizdir” diyor. Bunda da herhangi bir mahzûr lazım gelmez. Yeter ki çekilişe girmek için ekstra bir bedel cebinizden çıkmasın.


Diğer bir sistemde ise indirim kuponu alabilmek için bir anket oluşturuluyor, Örneğin; “Ben şu ürünün %10 daha ucuz olmasını taleb ediyorum” diye o sitede bir başlık açıyorsunuz. Birileri de gelip buna hemfikir olurlarsa, bu şekilde olabilir. Câiz olmasına mâni bir durum gözükmüyor. Çünkü tamamıyla anket usûlü siz öncü oluyorsunuz veyâ bir talepte bulunuyorsunuz.“Talepte bulunan sizin gibi birçok kişi olursa onların talebine cevap veriliyor” anlamı taşır.

Bu hediye çekini temîn etme yollarından biri de oyun denilen sistemdir. Siz bilgisayarınıza kurumun göstermiş olduğu site veyâ birimden oyun indiriyorsunuz. Bu oyunu günlük belli mikdâr oynama zorunluluğunuz var. Belirlenen zamân diliminde internet üzerinden oyun içinde kalırsanız veyâ oyunda belli bir merhaleye ulaşırsanız size hediye çeki veriliyor. Oyunun indirilmesinde bir bedel yok ancak oyunda belli bir seviye yakalayabilme adına para harcama imkânı olabiliyor. Gâye oyun oynamak değil oyunda belli bir merhaleye ulaşarak o hediye çekini kazanabilmektir. Gerek böyle olsun gerekse sâdece “şu kadar saat oyunda kalmanız yeterlidir” densin bu oyundan elde edilecek olan hediye çekinin câiz olmayacağını, oyun sisteminin başlı başına problemli olması hasebiyle bunun doğru olmadığını fetvâ kurulu olarak dillendiriyoruz.

Problemli hediye edinme yollarından bir diğeri ise suâlde ifâde edildiği üzere satın alma metodudur. Site yönetiminden hediye kuponu satın almak istiyorsunuz. Örneğin; 5 lira veriyorsunuz 50 lira indirim kuponu alıyorsunuz ve belli bir tarihe kadar alışveriş yaptığınız zamân yapmış olduğunuz alışverişlerde belli bir limit (kalem) ma’lûm olacak. Size 50 liralık bir indirim hakkı tanınıyor ama o 50 liralık indirimi siz daha önceden 5 lirayı ödeyerek kazanmış oluyorsunuz. Alışveriş yaparak bu hakkı kazanabiliyorsunuz. Bu şekildeki kupon elde etme metodunun câiz olmadığını ifâde ediyoruz. Çünkü İslâm hukûkuna göre yapılan bir muâmeleyi fıkhen bir kalıba oturtmak zorundayız.

Ücret karşılığı satın alma yoluyla yapılacak olursa ki müşterinin vermiş olduğu ücret indirim hakkına sâhip olmaya mukâbil (karşılık) olacağı için bu metot ile indirim kuponu temîn etmenin câiz olmayacağını ifâde ediyoruz. Para verip indirim kuponu almak el-cevâp câiz değildir. İndirim kuponunun meşrû olanları da vardır. 1-Alışverişinize mukâbil (karşılık olarak ) verilmesi 2-Çok fazla alışveriş yaptığınız için kurum tarafından size hediye olarak verilmesi 3- Bir ürünün ucuz olmasını talep ettiniz ve birçok kişiyi de bu noktada iknâ ettiniz, sizin sayınız diğerlerine nisbetle daha fazla oldu ve böyle bir hak size temîn edildi. Bunlarda bir sıkıntı olmaz ama bir bedel vererek veyâ oyunda belli bir karakteri, belli bir merhaleye ulaştırmak sûretiyle olursa bunun câiz olmayacağını ifâde etmekteyiz. Müşterilerin ekstra olarak hediye kuponunu bedel karşılığında satın alması câiz değildir.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki