Bir sonraki


91-Hayır işlerinde kullanmak üzere dernekte para topluyoruz, bu paradan borç vermemiz câiz olur mu?

350 Görüntüleme
Lâlegül TV
55
Yayınlama Tarihi 12 Oct 2018 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Hayır işlerinde kullanmak üzere dernekte para topluyoruz bazen esnâflardan borç isteyenler oluyor, toplanan bu paradan borç vermemiz câiz olur mu?


Bir kimse aklî melekeleri yerinde olduğu halde ve bulûğ çağına ermiş (ergin) bir kimse ise kişinin kendi malında üç tasarruftan dilediğini yapma yetkisi vardır. Bir kimsenin aklî melekeleri yerinde değil ise bu durumda bu kimsenin hiçbir tasarrufa yetkisi yoktur, tamâmıyla tasarruftan soyutlanmış vasîsi (bir yetimin veyâ akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse) bu kişi nâmına tasarrufta bulunacaktır.

Kardeşimiz “dernekte topladığımız parayı esnafa borç verebilir miyiz” diyor, normal şartlarda veremez çünkü o toplamadaki gâye hayırdır, hayır için kullanılmasıdır. Hayır için kullanılmasında kendisine yetki verilmiştir yani mütevellîdir. Bu durum meccânen (karşılıksız) şekilde karz (borç) vermek gibidir ama onu toplarken topladıkları kişilere bunu söylerlerse tüzüklerini geniş tutarlarsa ve para toplanırken hayır sâhipleri de bunu bilerek oraya para verirlerse o zamân olabilir. “Biz talebeler yesin, tamâmıyla hayırda kullanılsın” diye verdik şeklinde toplanmışsa siz bunu bir başkasına borç verme yetkisine sâhip olmazsınız. Hangi gâye ile toplanıyorsa, insanlara ne deniyorsa aslâ onun dışına taşınmamalıdır.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki