Bir sonraki


90-Ramazân-ı Şerîf içerisinde bulûğa eren kişi bu ayın oruçlarından mes’ûl olur mu?

323 Görüntüleme
Lâlegül TV
55
Yayınlama Tarihi 03 Oct 2018 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Ramazân-ı Şerîf ayı içerisinde bulûğa eren kişi bu ayın oruçlarından mes’ûl olur mu, şâyet tutmamışsa kazâ etmesi gerekir mi?

Ramazân orucu bedenî bir ibâdettir ve ibâdet olması hasebiyle de teklif bulûğ çağına ermiş âkil kişiye yöneliktir. Dolayısıyla bulûğ çağına ermemiş olan bir kimse Ramazân orucunu tutmakla mükellef değildir ancak 10 yaşına gelmişse oruç tutması hadîs-i şerîf mûcebince emrediliyor. “Yedi yaşına geldiklerinde çocuklarınıza namâzı emredin! On yaşına bastığı halde kılmazsa, cezâlandırınız” (Hadîs-i Şerîf) Fukahâ oruç da namâz gibidir diyor. Çocuğun bünyesiyle de alakalı olarak bu noktada teşvik ve alıştırma yapmak gerekir. Bulûğa erdiği anandan i’tibâren gevşeklik göstermemesi gerekir. Bulûğa ermedikten sonra aslında çocuk oruç ve namâzla mükellef değildir.

Ramazân ayı her ne kadar müşâhede itibarıyla tek bir ay olarak değerlendirilse de namâz gibi her bir oruç müstakil bir ibadettir. Dolayısıyla bulûğa erdiği günün öncesindeki günlerde mükellef olmadığı için onlardan mes’ûl değildir. Kalan günlerden mes’ûldür. Oruç tutmak zorundadır, tutmaması durumunda günahkâr olacaktır, kazâsını yapması da gerekecektir. Bulûğa erdiği günün orucundan mes’ûl müdür noktasında ise ulemâ bu konuyu irdelerken; 1- Bulûğa erdiği saatin oruç tutma saatleri olması durumunda (imsak kesiminden, güneş batımına kadar olan zaman dilimi) o günün orucundan mes’ûldür. Diğer bir görüşte ise “oruca niyet etmenin sahih olduğu vakitte bulûğa ererse ki bu da kaba kuşluk vaktidir. Yani öğle vaktinden biraz önceki vakittir. Bu zamandan önce eğer mükellef olursa bulûğa ererse o günün orucundan mes’ûldür. Öğleden sonra bulûğ çağına ermişse İmâm-ı Serahsî Rahimehullâh o günkü oruçtan mes’ûl değildir demektedir ki Hanefîlerde de tercih edilen görüş budur. İhitlâftan kaçabilme adına o günü de kazâ etmek evlâdır.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki