Bir sonraki


89-Domuz yağı yara iyileşmesinde önemli bir etkiye sâhip. Bu durumda ilâç olarak kullanılabilir mi?

4187 Görüntüleme
Lâlegül TV
102
Yayınlama Tarihi 07 Sep 2018 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Domuz yağı yara iyileşmesinde önemli bir etkiye sâhip. Bu durumda ilâç olarak kullanılabilir mi?

“Haramda tedâvî olur mu, haramda şifâ var mıdır” noktası fukahânın tartışmış olduğu bir meseledir. Bu konuda vârid olan “haramda şifâ yoktur” hadîs-i şerifinden yola çıkarak bâzı âlimlerimiz “Ne olursa olsun velev ki tedâvî dahi olsa bir şey haram ise onunla tedâvî câiz değildir” diyor. Ancak diğer bir grup âlimlerimiz “Eğer onun başka bir alternatifi yoksa ve onun kullanılmasıyla da kişiye şifâ vereceği, şifâyı veren Allâh'tır da o vesîle ile şifâ bulacağı tecrübe ile veyâ güvenilir müslümân bir tabîbin beyânı ile biliniyor ise bu durumda kullanılabilir. Daha fazla mezheb tarafından kabûl edilen görüş bu ikinci gruptur. Peki bu hadîs-i şerîf’i nasıl anlayacağız, nasıl algılayacağız?


Şöyle deniliyor ki; haramda haramlık vasfı vâr olduğu müddetçe şifâ yoktur oysa böyle bir insanın böyle bir ilâcı kullanması haram olmaktan kalkacaktır. Dolayısıyla haram olma vasfı ondan kalktığı için “haramda şifâ yoktur” hadîs-i şerîfi ile muhâtab olmayacaktır. Bunu Kur’ân-ı Kerim'de vârid olan âyet-i kerîmede muzdâr durumda olan bir kimsenin lâşe eti yemesi gibi düşünebiliriz. Oysa muzdâr durumdadır, ölmek üzeredir ama yanındaki et lâşedir, haram olan bir şeydir. Ondan yemesine müsâade edilmiş hatta İmâm-ı Ebû Yûsuf Rahimehullâh'ın dışındakilere göre yemesi vâcib kabûl edilmiş, yememesi durumda ölmesi intihâra sebebiyyet olacağı için günah addedilmiştir. Tabîî orada başka alternatif yok ise bu geçerlidir. Bunu tedâvî ile aynı kategoride değerlendirmek doğru değildir. Çünkü insan tedâvî olur ama bünye o tedâvîye cevâb vermeyebilir. Dolayısıyla tedâvî olmak bu bağlamda farzdır şeklinde bir algı yanlış olur ama şüphesiz tedâvî olması elzemdir denir.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki