Bir sonraki


88-Babamın emekli ikrâmiyesiyle umreye gidebilir miyim?

246 Görüntüleme
Lâlegül TV
55
Yayınlama Tarihi 07 Sep 2018 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Babamın emekli ikrâmiyesiyle umreye gidebilir miyim?

Burada netice itibarıyla önemli olan babasının rızasıdır. Babanın bir hakkı babanın parasıdır devlet tarafından babaya verilmiş bir haktır ona verildikten sonra baba istediği tasarrufta bulunabilir, çocuğuna verebilir kendisi kullanabilir veyâ bir evlâdını umreye gönderebilir yeter ki bu hür irâde ile olsun. Bir de babanın adâletsizlik yapmamasına dikkat etmek gerekir.Eğer yapıyorsa da evlâdı olarak onu uyarmamız lâzımdır. Diyelim ki baba birimize fazla veriyor o fazla verdiği de benim sükût edeyim değil aksine orada“baba bu yaptığın doğru değil tamam versen geçerlidir hukuksal olarak bu benim olur veyâ diğer kardeşime versen de hukuksal olarak onun olur ama senin bu noktada adil davranmangerekir”şeklinde söylemek lâzımdır. Baba bu adâleti sağlamıyorsa evlatlar babanın adâlet sağlamasını temîn etmelidir.

Maalesef sulh için gelenmeselelerin birçoğunun arka planındahep babaların biraz adâletsizliği ön plana çıkmaktadır. Kardeşler bu bağlamda maalesef birbirlerine düşüyor, öncesinde ona göre tedbir almak lâzımdır ki Efendimiz Aleyhissalât-u Vesselâm Muvattâ’darivâyet edilen bir hadîs-i Şerîf'teSahâbe'den biri çocuğuna bir mal verdiğinde EfendimizAleyhissalât-u Vesselâm’ıda şâhit tutmak istedi.Efendimiz Aleyhissalât-u Vesselâm“sen diğer çocuğuna da bundan verdin mi” diye sorduğunda“Yok yâRasulullâh vermedim” dedi. Bunun üzerine AllâhRasûlüAleyhissalât-u Vesselâm“Ben zulüm üzerine şâhitlik etmem” buyurdu. Buradan yola çıkarak fukahâ diyor kiİmâm-ı Muhammed Muvattâ’dabunu naklediyor “Bir babanın evlatları arasında mal verme zorunluluğu yok ama veriyorsa eşit vermelidir. Hatta o derece eşitlik ki İmâm- EbûYûsuf ve İmâm-ı Ebû Muhammed Rahimehumullah arasında görüş ayrılığı olmakla berâber kız-erkek noktasında bile eşit olacak diyor.

Bu mîrâs taksimi değildir ama eşit olmamasını gerektiren hâricîdurumlar varsa onlar ayrı bir konu işte bir çocuğu günahkardır onu günah yolda harcayacaktır veyâgünahını arttıracaktır ötekinin hizmeti daha farklı alandadır bu bağlamda bir farklılık gözetilebilir ama böyle bir şey olmadan sâdece mücerret sevgiden veyâ mücerret birinin erkek olması birinin kız olması kişinin tercih etmesine sebep olmamalıdır.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki