Bir sonraki


87-Banka promosyonunu kullanmıyor ve bankada bırakmıyorum bu para ile eve cins kedi alabilir miyim?

870 Görüntüleme
Lâlegül TV
55
Yayınlama Tarihi 07 Sep 2018 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Banka promosyonunu kesinlikle kullanmıyorum ve de bankada bırakmıyorum bu para ile eve cins kedi alabilir miyim?

Ne olursa olsun hangi konumda olursa olsun kişinin bunu almaması yani kendi menfaatinde bunu kullanmamasını söylemiştik. Bankada bırakmak da doğru bir şey değildir, bunu bankadan alsın ihtiyâç sâhibi birilerine versin. Burada bâzı kesimler tarafından “bunu bankadan niye alsın mâdem ki bu haramsa almasın bankada kalsın” diye i’tirâz edilebiliyor. Bu seferde bankanın kalkınmasına sebebiyet veriyor, destek olmuş oluyor.Bankaya zarar vermenmeşrû mudur? Burada bir kıyaslama yapılıyor ama bu doğru bir kıyaslama değildir! Şöyle ki her şeyden önce fâizli bir banka ile promosyon anlaşması yapmak doğru değildir.“Ben maaşımı senden alayım sen ise bana şu kadar promosyon ver, bu promosyonu ben kendimde kullanmayacağım”şeklinde bir anlaşmaya girmek eğer kişinin kendi inisiyatifindeyse câiz değildir.

Bu genelde kişilerin kendi insiyatifinde değil işverenlerle alâkalıdır. İşveren memurlarına çalışanlarına maaş verecek ve vereceği maaşı istediği banka ile yapabiliyor.Bu noktada bankalarla pazarlık ediyor, konuşup anlaşıyor ve kim daha fazla promosyon veriyorsa onunla bu işi yapıyor.İşçisine bu noktada herhangi bir tercih hakkı bırakmıyor. Bırakanlar olursa onların bu noktada fâizsiz kurumları tercihetmesi gerekecektir. Böyle bir tercih hakkı yok ise tamâmıylaişverenin kendi irâdesiyle oluşmuşsa bu durumda işçinin alacağı maaşı o banka üzerinden alması kendi gayretiyle, kendi yaptığı bir akitle değildir. Dolayısıyla ona mukâbil verilecek olan promosyon da akit olmadığı için onu her hâlükârda alsın, bankada bırakmasın diyoruz ve bu akdi de kendisi yapmadığı için bir günaha girme işlemide söz konusu değil ama alacağı fazlalık ona helâl olmayacak onu tasadduk etsin.


Bundan bir şekilde menfaatlenebilir mi noktasında kastedilen oradan kişiye bir menfaatin dönmemesi,bir faydanın oluşmamasıdır. Neticede borcunu ödemek bir faydadırveyahut bahse konu olan ben bir hayvan alacağım, bu netice i’tibarıyla bir mülktür. Âidiyyeti sizde olacaktır. Bunu da o parayla almış olacağınız için bu menfaati size dönen bir eylem olmuş olur ki bu da câiz olmaz. Her hâlükârda onu bankada bırakmasın ve alsın ama şahsında da kullanmasın,ihtiyâç sâhibi bir fakire versin. Kendisi ihtiyaç sâhibiyse kendisi de kullanabilir. Bunun kararını kendisi insiyatif kullanacak taşın altına elini koyacak ona göre hareket edecektir. Allâh’ım kolaylık versin.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki