Bir sonraki


81-Satılacak arâzînin dört bir yanında farklı arâzîler mevcutsa şuf’a hakkı (ön alım) kime âit olur?

791 Görüntüleme
Lâlegül TV
55
Yayınlama Tarihi 06 Sep 2018 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Bir arâzî satılacak ise ve bu arâzînindört bir yanında farklı arâzîler mevcut ise şuf’a hakkı (ön alım) kime âit olur?

İslâm hukukuna göre taşınmaz bir mülk satılıyorsa taşınmaz mülkün alıcıları noktasında öncelikli olan kişiler vardır. Bir insan sâhip olduğu malı satma veyâ satmama hakkına sâhiptir. Ancak satacağı kişiler arasında öncelik hakkı vermek zorunda olduğu kişiler vardır.Bu İslâm fıkhında muhtemel olan zararı def etmeye yönelik bir tasarruftur.Şuf’a hakkı (önalım) malın satılamaması değil, kaç paraya satılıyorsa o bedeli vererek öncelik hakkına sâhip olmaktır.Hanefî fıkhına göre Şuf’a hakkında öncelik nefsülmeb’îdeki ortağındır. Sizin maldaki ortağınız diğerlerinden daha mukaddemdir. Maldaki ortak bu haktan ferâgat edecek olsa bunun şuf’a hakkı düşer. İkinci merhalede ise arâzînin sulama hakkı, arâzîye geçiş hakkı veyâ atık suyu gönderme hakkı müşterek olduğumuz kişilerledir. Bu şekilde bir ortaklık ikinci merhalede şuf’a (önalım) hakkıdır. Bu kişi de bu haktan ferâğat edecek olursa üçüncü merhaleye (mücerred komşu) intikâl eder. Üçüncü merhale malın kendisinde ve civâr haklarında ortaklık olmayıp sâdece kapı veyâ sınır komşusu olunan kimselerdir. Üçlü merhaleye bakıldığında kendi aralarında biri diğerinden daha mukaddem değildir.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki