Bir sonraki


78-Kerahat vakti girmemişse ve kişi ikindinin farzını kılmamışsa o vakit

3633 Görüntüleme
Lâlegül TV
105
Yayınlama Tarihi 06 Sep 2018 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Kerahat vakti girmemişse ve kişi ikindi namâzının farzını kılmamış ise ikindi namâzının sünneti dışında o vakit istediği nâfilenamâzı kılabilir mi? Bu durum sabah namâzı vakti için de aynı mıdır?

Galîza ve hafîfa olmak üzere iki türlü kerahat vaktinden bahsedilir. Galîza (ağır)kerahat gerek nâfile gerekse farz içerisinde hiçbir namâzın kılınamayacağı, kılınmasının mekruh olacağı bir vakittir. Hafîfakerahatte ise bu vakitlerde nâfilenamâz kılınmaz ama farz bir namâzveyâkazânamâzı kılınabilir. Galîza olanlar üç vakittir ki; birincisi güneşin doğuşuyla işrâk vakti girinceye kadar olan zaman diliminde farz, vâcib, nâfile hiçbir namâz kılınmaz. Güneşin tam zirvede olduğu zaman takrîbi olarak öğle namazından yarım saat öncedir ki bu vakitte de farz, vâcib, nâfile hiçbir namâz kılınmaz. Bir de güneşin batmasına yakın olan nokta, akşam namâzınatakrîbi olarak yarım saat kalan bir vakittir ki bu zaman zarfında farz, vâcib, nâfile hiçbir namâz kılınmaz. Sâdece kişi vaktin ikindisini kılmamışsa mekruh olmakla berâber o vakitte kılabilir hatta kılmakla mükelleftir. O zamana kadar tehir ettiği için günahkârdır. Bunun hâricinde ne nâfile ne de kazânamâzı kılabilir. Bu üç vaktin hâricindeki kerahat vakitlerinde ise kişinin farz ve kazânamâzları kılmasında bir mahsur lâzım gelmez sâdece nâfile kılınmasına izin verilmemiştir.

Sabah namâzının vakti girdiğinde güneş doğana kadar geçen vakitte kişinin sabah namâzının sünnetinden başka nâfilenamâz kılmaya yetkisi yoktur. Ancak kazânamâzları kılabilir bu süre boyunca nâfilenamâz da kılamaz. Kişi teheccüd zannıyla gece kalksa iki rekatteheccüdnamâzı kılsa sonra baksa ki imsak kesmiş o kıldığı namâz sabah namâzının sünneti yerine kâim olur mu, olmaz mı noktasında İbniNüceym, el-Eşbah ve-n'Nezair’de “vakit artık sabah namâzının vakti olduğu için o namâz sabahın sünneti olarak değerlendilir” ifâdesine yer vermiştir. Kitaplarımıza baktığımız zaman açık ve net bir şekilde ifâde edilmektedir ki ikindi namâzından sonraki kerahat vakitle değil namâzla alâkalıdır. Namâzı kıldığı andan i’tibâren o kişi için nâfilelere taalluk eden kerahat başlamıştır. İkindi vakti girdikten sonra ikindinin farzı kılan bir kişi nâfilenamâzkılabilirama ikindi namâzının farzını kılmayan bir kişi nâfilenamâz kılamaz. Farz kılındığı andan i’tibâren artık o kişi açısından da kerahat vakti girdi kabul edilir. “İkindi kerahati” vakte endeksli değil namâza endekslidir. O yüzden ikindi namâzının tehir edilmesindeki müstehaplık da burdan kaynaklanmıştır ki nâfilekılanabilecek alanı biraz daha genişletmek amaçlanmıştır.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki