Bir sonraki


69-Şartlı alışverişte alım satım câiz olur mu, ribâ olmaz mı?

786 Görüntüleme
Lâlegül TV
55
Yayınlama Tarihi 06 Sep 2018 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Benim kayınpederim Taşkent’te bir ev satın alıyor, ancak (alım-satım) vaktinde satıcı tarafından bir takım şartlar koşuluyor ve her iki tarafça (satıcı-alıcı) kabul ediliyor. Satıcı 3 oda 1 salon dayalı döşeli evi 45.000$’a satıyor ancak iki ay sonra 52.000$ karşılığında satın alacağım diye şart koşuyor.Bu durumda bu alım satım câiz olur mu, ribâ olmaz mı?


Efendimiz Aleyhissalât-u Vesselâm bir Hadîs-i Şerîf’teşartlı alışverişi yasaklamıştır. Fıkıh âlimlerimiz şartlı alışverişte hangi tür şartların yasak olup hangilerinin yasak olmadığı konusunda sistematik olarak meseleyi üç başlıkta ele alıyorlar. 1- Alışveriş ve şartın fâsid olduğu akitler 2- Alışveriş ve şartın sahih olduğu akitler3- Şartın geçersiz olup alışverişin sahih olduğu alışverişlerdir. Bunlardan alışveriş ve şartın sahih olduğu şartlı akitler: akdin gereği olan veya akde mülâyim olan şartlardır. Akdin gereği siz konuşmasanız da akdin gerektirdiği koşullardır.
Akde mülâyim ise akdin gereği olan bir şeyi güvence altına almak adına koşulan şarttır. Şartın akdi fâsid ettiği noktalar ise akdin gereği olmayan, akde mülâyim olmayan ve taraflardan bir tanesine bayiye ve müşteriye bir fâide sağlamasıdır.

Satıcı burada bu daireyi bana geri satman şartıyla sana satıyorum diyor. Karşı taraf da ben bu daireyi senden bu kadar bedelle sana satmak şartıyla satın alıyorum. Bu şart akdin gereği veya akde mülâyim bir şart değildir ve iki tarafa da fâide sağlamaktadır. Oysa bu akde uygun olmayan, akde mülâyim olmayan bir şart olduğundan dolayı akdi fâsid eder. Fâsid bir şart eşittir fâizdir! Dolayısıyla böyle bir muamele câiz olmaz. Satıcı ve alıcı arasında bağlayıcı bir şart olmaksızın peşin satılıp vâdeli alım oluyorsa bazı tartışmalar olsa da genel olarak anlaşma olmamak kaydıyla buna fetvâ veriliyor. Vâdeli alıp aynı kişiye peşin satmak anlaşma olsa da olmasa da câiz değildir.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki