Bir sonraki


106-Cumâ namâzında zuhr-i âhir ile vaktin sünnetinin hükmü nedir, kılınmalı mı yoksa kılınmamalı mı?

97 Görüntüleme
Lâlegül TV
54
Yayınlama Tarihi 01 Mar 2019 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Cumâ namâzında zuhr-i âhir ile vaktin sünnetinin şu zamânda bizim ülkemizde hükmü nedir, kılınmalı mı yoksa kılınmamalı mı?

Vaktin son sünneti diye nitelendirilen namâz halkımız tarafından farklı algılanan, farklı bilinen bir namâzdır. Şöyle ki; cumâ namâzının farzını kıldıktan sonra 4 rekât son sünnet, 4 rekât zuhr-i âhir namâzı, 2 rekât da vaktin son sünneti kılınıyor. Halk genel itibariyle bunu öğle namâzı şeklinde algılıyor.

Cumâ namâzının son sünneti (farzdan sonra kıldığımız dört rekât sünnetin) “6 rekât mı yoksa 4 rekât mı” olduğuna dair fıkıhçılarımız arasında farklı görüş ve rivâyetler vardır. Müteahhir ulemâ ve fıkıhçılarımızdan gelen her iki rivâyetle de amel edebilme adına 4+2 şeklinde kılalım ki bu cumâ namâzının son sünnetinde her iki rivâyetle de amel etmiş olalım. Yoksa ilk kıldığımız sünnet cumânın sünneti sonra kıldığımız 2 rekât öğlenin sünneti değildir. Vaktin sünneti ifâdesi ise öğle ile cumâ vakti şeklinde biraz elastiki (esnek) bir ifâdedir. Oysa kılınan iki rekât son sünnet cumâ namâzının son sünnetinin 4 veyâ 6 rekât olduğuna dair farklı rivâyetlerle amel edebilme adınadır.

Zuhr-i âhir namazı cumâ namâzı ile alâkalı bir namâz değildir. “Son öğle” anlamında tamâmıyla bağımsız bir namâzdır. Tarihî seyrine baktığımız zamân cumâ namâzı normalde bir şehirde, merkezî bir yerde kılınması gerekir ancak şehirlerin gelişmesi veyâ bir şehir ahâlîsinin bir mescide sığmaması, farklı farklı yerlerde kılınması ki bu konu Müctehid İmâmlar arasında tartışmalı bir konudur. Böyle bir durumda “birden fazla yerde cumâ kılınır mı kılınmaz mı” şeklinde tarihî vakâlarda ihtilâflar zuhûr etmiştir. Bu ihtilâfın önüne geçebilme adına ihtiyât sadedinde ihdâs edilmiş olan bir namâzdır. Müslümâna yakışan da ihtiyâtlı olmaktır. Üstelik “zimmetinde var olan son öğle namazı” anlamındadır ki bu kimse bir şekilde kazâ namâzını kılmış olacaktır.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki