Bir sonraki


105-Ticârette yüzde yüz kâr câiz midir?

916 Görüntüleme
Lâlegül TV
105
Yayınlama Tarihi 25 Feb 2019 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Ticârette yüzde yüz kâr câiz midir?

Bununla alâkalı farklı kaynaklarda farklı oranlar verilmiştir. Merhûm Ömer Nasûhi Bilmen Hocaefendi’nin Hukûk-i İslâmiyye eserinde mallara göre belli bir tedvîn (düzenleme) yapılmıştır. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’ye baktığımız zamân orada da farklı oranlar verilmiştir. Ancak meseleyi tahkîk ettiğimiz zamân bunun örfî olduğu görülüyor. Zamâna, mekâna ve o malın arz-talebine göre değişkenlik arz etmektedir. O yüzden böyle bir sınırlandırma bir tahsîs olarak yok tamâmıyla örf ve âdete göre “bir maldaki talebi arz (üretim) karşılıyorsa ona göre malın fiyatı yükselir, aşağı düşebilir. Kâr oranı artar, eksilir. Örf ne ise o örfe göre hareket edilecektir. Yeter ki karaborsacılık, istismâr ve fırsatçılık yapılmasın. Ahlâkî çerçevede olduktan sonra bir sıkıntı yoktur.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki