Bir sonraki


104-Medenî hukûka göre mîrâs paylaşımı yaparsak üstümüzden mes’ûliyyet kalkar mı?

1157 Görüntüleme
Lâlegül TV
106
Yayınlama Tarihi 14 Feb 2019 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Biz 2 erkek 2 kız dört kardeşiz. Dört sene önce babamız vefât etti. Erkek kardeşlerimiz kalan mîrâsın İslâm’a göre paylaşılması gerektiğini söylüyor. Biz Medenî hukûka göre paylaşım istiyoruz çünkü “ilerde muhtâç olursan kapımıza gelme” diyorlar. Böyle bir durumda Medenî hukûka göre mîrâs paylaşımında kızlara mes’ûliyyet olur mu, ne yapmalıyız?

Ortada bir kıyaslama metodu var. İslâm fıkhına göre kız erkeğe nisbetle mîrâstan yarım hisse alır ancak kaynaklarımızda bâzı gerekçelerden bahsediliyor. Çünkü o kız bakmakla mükellef değil aksine bakılmakla mükelleftir. Bunlar eğer bekarsa netîce itibarıyla abileri buna bakacaktır, mâişetlerini (geçimlerini) abileri üstlenecektir. Bu sebepten dolayı hisseleri azdır.

İllet ile hikmet arasında fark vardır. Bir hükmü gerekli kılan şeye illet derler ancak bu hükmü îzâh edebilme adına îzâh edebilme (akla yaklaştırabilme) adına bâzı hikmetlerden de bahsedilebilir. “Hüküm” hikmet üzerine binâ edilmez illet üzerine binâ edilir. Bir hükmün birden fazla hikmeti olabilir. O hikmetin bulunmaması hükmü kaldırmaz. Dolayısıyla böyle olmaması durumunda hüküm değişir demek yanlış bir istidlâl (çıkarım) olur.

Bu Kur’ân-ı Kerîm’de nass ile beyân edilmiştir. Ferâizde (mîrâs hukukunda)
erkeğe verilecek olan hisse ile kıza verilecek olan hisseyi Kur’ân-ı Kerîm açık bir şekilde, açık bir dille ifâde etmiştir. Dolayısıyla farklı gerekçeler sunmak sûretiyle bu açık olan nassa muhâlefet etmeye kimsenin hakkı yoktur. Şer’î Şerîf’in verdiği hakkın ötesinde bir hak talep etmek zulümdür.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki