Bir sonraki


103-Sahabilerin Efendimiz Aleyhissalat-u Vesselam’ın sözü üzerine söz söylemesini nasıl anlamalıyız?

190 Görüntüleme
Lâlegül TV
57
Yayınlama Tarihi 25 Jan 2019 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Elime Sahâbe-i Kirâm (Aleyhimürrıdvân) Efendilerimizin hayatına dâir kaleme alınmış bir eser geçti. Bu kitâbı okudum ancak içinde bir çok yerde Sahâbe-i Kirâm Efendilerimizin Peygamber Efendimiz Aleyhissalât-u Vesselâm’ın sözü üzerine söz söylediğini gördüm. Bu konuya dâir ma’lûmât verebilir misiniz?

İmâm-ı Rabbâni Kuddise Sirruhû Hazretleri bir mektûbunda “Efendimiz Aleyhissalât-u Vesselâm’ın her sözü vahiy değildir” demektedir. Önce bunu isbât etmek, kabullenmek gerekir. Necm Sûresi’nde geçen “O nefsânî bir arzudan dolayı konuşmaz! O(nun söyledikleri), ancak (kendisine) vahyedilmekte olan bir vahiydir” âyeti müfessirlerin de ifâde ettiği üzere bu Kur’âni olan (ahkâma-fıkha taalluk eden) hükümler vahiydir. Bunun hâricinde Hazreti Peygamber Aleyhissalât-u Vesselâm’dan sâdır olan her sözü vahiy olarak kabûl edemeyiz.

İmâm-ı Rabbâni Kuddise Sirruhû Hazretleri üçüncü mukaddimesinde de belirtildiği üzere “Efendimiz Aleyhissalât-u Vesselâm Peygamberdir ama peygamberliğin yanı sıra bir insandır. İnsan olması neticesinde unutma ve yanılma imkânı vardır. İnsan olduğu için unutma ihtimâli olabilir. O’nun (Sallallahu Te’âlâ Aleyhi ve Sellem) unutma ihtimâli getirdiği şerî’atta bir noksanlık değildir. Bu şüpheyi ihdâs eden (ortaya çıkaran) Efendimiz Aleyhissalât-u Vesselâm’ın unutması yanılması değil, yanılgı üzerine karar kılmasıdır ve Hazreti Peygamber Aleyhissalât-u Vesselâm yanılgı üzerine karar kılmaz. Vahiy ile teyîd edilir, düzeltilir.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki