Bir sonraki


103-Mestte üç parmaktan fazla yırtık olursa bu deriden başka herhangi bir şeyle yama yapılır mı?

207 Görüntüleme
Lâlegül TV
57
Yayınlama Tarihi 25 Jan 2019 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Deri mestte üç parmaktan daha fazla bir yırtık/delik olursa bu deriden başka herhangi bir şeyle yama yapılır mı?

Ayağa giyilen mestte aranan belli başlı özellikler vardır. Bu özellikler; Hanefî fıkhında Ebû Hanîfe Rahimehullâh’ın görüşü doğrultusunda ya tamâmının deriyle örtülmüş olması ya da tabanının derilenmiş olmasıdır. İmâmeyn (İmâm-ı Ebû Yûsuf ve İmâm-ı Muhammed) Rahimehumallah çorabı da mest olarak kabûl etmişlerdir. Şâfi’îler Ebû Hanîfe gibi en azından alt tarafın nâillenmiş olmasını, Hanbelî ve Mâlikîler de İmâmeyn gibi çorap üzerine mesh etmeyi câiz görüyorlar.

Bu çorap klasik bir çorap değildir, belli başlı şartları olan bir çoraptır. Her şeyden önce delik olmamasıdır. Bu üç parmaklık delik parmakların bulunmuş olduğu hizâdaysa hangi parmağın hizâsındaysa o parmakla berâber üç parmaktır. Şâyet farklı alanlardaysa ayak parmaklarından en küçüğü mikdârınca üç parmaktır” şeklinde kitaplarımızda mezkûrdur. Topukla berâber ayağı örtmüş olması, hiç su geçirmemesi değil, suya mukâvemetli olması, suyu derhal alta ulaştırmaması şarttır. Belli bir mesâfe yürümeye muktedir olması bir de giyilen ayakta bağlamaksızın ayakta durabilmesi esâstır.

Yamalamak sûretiyle mest kullanmak elbette câiz olur ancak o yamaladığımız alan (yama olarak koyulan parça) üzerine mest yapılabilir olmalıdır. Mest şartlarına hâiz olmalıdır.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki