Bir sonraki


103-Kayınbabam başka bir kadınla (eşimin üvey annesi) evlendi. Bu kadın bana mahrem midir?

1167 Görüntüleme
Lâlegül TV
105
Yayınlama Tarihi 25 Jan 2019 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Kayınvâlidem vefât edince kayınbabam başka bir kadınla ( eşimin üvey annesi) evlendi. Bu kadın bana mahrem midir?

İki türlü mahremiyyet vardır. 1- Müebbet mahremiyyet 2- Muvakkat mahremiyyet. Muvakkat mahremiyyette bir nedenden dolayı evlenme yasağı vardır ama o neden kaldırılacak olursa o yasak da kalkacaktır. Kişinin hanımı varken hanımının kız kardeşiyle evlenebilmesi veyâ hanımının teyzesiyle halasını alabilmesi veyahut da evli bir kadınla evlenmek gibi) bunlar mahremiyyet çerçevesinde muvakkat olarak değerlendirilir. Bu bizim bildiğimiz gerçek anlamda bir mahrem değildir. (yanında açılıp saçılması mübâh olan bir kadın anlamında değil, evlenilmesi bir mâniden dolayı yasak olan kadındır.) O mâni kalkma ihtimâli olan bir mânidir, geçici olan bir mânidir.

Müebbet mahremiyyete baktığımız zamân (bizim anladığımız gerçek anlamdaki mahremiyyet budur) genelde üç kısma ayrılır. 1- Karâbet (akrabalık bağından) kaynaklı mahremler. 2- Sihriyyet (dünürlük, hısımlık diye tâbir edilen) evlilikten kaynaklı mahremlik 3- Radâ (Sütten kaynaklı mahremiyyet)

Bu suâl sihriyyet (dünürlük, hısımlık diye tâbir edilen) evlilikten kaynaklı olan mahremiyyete dâirdir. Bunun kuralı; bir adam bir kadınla nikâhlandığı zamân, bir kadın erkekle nikâhlandığı zamân erkeğin akrabâsı kadına, kadının akrabâsı erkeğe mahrem olacaktır. Bu mahremiyyet erkek açısından farklı, bayan açısından farklı değerlendirilecektir.

Kadın açısından baktığımız zamân bir bayan bir erkekle evlenecek olsa velev ki daha henüz cinsel anlamda birliktelik yaşamamış olsalar bile erkeğin üst soyu ile alt soyu kadına mahrem (evlenilmesi harâm) olur. Adamın babası, dedesi, dedesinin babası, çocuğu, torunu, torununun çocuğu mücerret nikâhla bu bayana mahrem olacaktır. Erkek açısından iki aşama (nikâh yapması ve berâber olması) vardır. Birinci aşamada nikâh yapması kadının üst soyunu mahrem kılar. İkinci aşamada ise berâber olması alt soyunu mahrem olacaktır. Dolayısıyla bir erkek bir kadınla nikâhlanmasının akabinde berâber olmadan ayrılacak olsalar o kadının üst soyunu (anası vs.) alamaz ama alt soyuyla evlenmesi mümkündür. O adam kadınla nikâhlansa ve berâber olsa artık alt soyunu da alamayacaktır.

Yeni gelen kayınvâlide (üvey kayınvâlide) açısından düşündüğümüz zamân bir erkekle evlenmiş, erkekle evlendiği zamân erkeğin üst soyuyla alt soyu o kadına mahrem olur. Oysa dâmâd (kızının kocası) erkeğin alt soyu değildir. Bunlara ise bu sirâyet etmeyecektir. Dolayısıyla bu kadınla bu dâmâd tamamıyla birbirlerine yabancıdır, mahrem değillerdir. Evli olduğu için evlenemeyecektir ama evli olmayıp kocası o kadını boşasa veyâ kocası ölecek olsa onu almasında mahzûr olmayacaktır. Hatta hanımı duruyorken bile hanefî mezhebinde göre tercih edilen görüşe göre almasında yine mahzûr olmayacaktır.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki