Bir sonraki


102-Ücretli veyâ ücretsiz böbrek bağışı câiz midir?

925 Görüntüleme
Lâlegül TV
105
Yayınlama Tarihi 16 Jan 2019 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Ücretli veyâ ücretsiz böbrek bağışı câiz midir?

Konuyu ele alacak olursak 1- Kişinin kendinden kendine nakli, 2- Canlıdan canlıya nakli 3- Ölüden canlıya nakli olmak üzere üç başlıktır. Kişinin kendinden kendine nakli (baypas ameliyatında ayaktan alınan damarın kalpte kullanılması veyâ doku nakli vs. ) bu gibi durumlara fukahâ genel anlamda fetvâ vermektedir. Canlıdan canlıya nakil meselesine gelince (hayatta olan iki kişi ve organ veren kişiye de bir zarâr söz konusu değilse) belli başlı şartlar doğrultusunda mu’âsır ulemâ fetvâ vermektedir. Bu şartlar; organ veren kimseye bir zarâr olmayacak ve organ verilen kimseye fayda olacaktır. Pratiğe de yansıyan şartlardan birisi de kişi bu mukâbilde ücret almamalıdır.

İnsan kendi cüzüne mâlik değildir. Her şeyden önce insan cüzü bir metâ olarak alınıp satılabilecek bir şey değildir. Bu sebepten dolayı satışa konu olmamalıdır. Diğer bir şart ise bu nesle taallûk eden üreme organı da (yumurta, embriyo, sperm, rahim vs.) olmamalıdır. Bu şartlara riâyet edilirse buna da fetvâ verilmektedir. Ölüden canlıya nakil meselesine gelince bu konu hakîkaten tartışmalı bir konudur. Günümüzde “tıbbî ölüm” olarak adlandırılan hâdisede beyin ölür fakat kalp işlevini yerine getirmeye devâm eder. Ölüden canlıya nakilde “tıbbî ölümün” dînî anlamda bir ölüm müdür değil midir noktasında tartışmalar söz konusu olduğu için fetvâ kurulu olarak câiz olmadığını ifâde ediyoruz.

Canlıdan canlıya nakilde (hayatta olan iki kişi ve organ veren kişiye de bir zarâr söz konusu değilse) belli başlı şartlar doğrultusunda mu’âsır ulemâ fetvâ vermektedir. Bu şartlar; 1- Üremeye taallûk eden organlar olmamalı 2- karşılığında bir bedel alınıp verilmemeli, bir metâ gibi satılmamalı 3- Fayda ve zarâr meselesine dikkat edilmelidir.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki