Bir sonraki


101-Satıcının dükkânına “değişim ve geri alım yapılmayacağı” yazması ona böyle bir hak verir mi?

175 Görüntüleme
Lâlegül TV
55
Yayınlama Tarihi 10 Jan 2019 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Kılık kıyafet satan bir mağazadan bir gömlek aldım, eve geldiğimde gömleğin yırtık olduğunu gördüm. Vakit kaybetmeden hemen mağazaya geldim ancak mağaza sâhibi bana duvarda yazılı olan yazıyı gösterdi. Bu yazıda “değişim ve geri alım yapılmayacağı” yazıyordu. Ben “keyfî olarak gelmediğimi, yırtık olduğu için geldiğimi” söyledim o da bana “baksaydın” gibi ifâdeler kullandı. Ben çok ısrar edip şikâyet edeceğimi söyleyince gömleği geri aldı. Dükkân duvarında böyle bir yazının olması dükkân sâhibine bu hakkı verir mi?

Normal şartlarda satıcının “almıyorum” deme hakkı yoktur. Ancak ayıp yani kusûr muhayyerliğinin (serbestliğinin) sâbit olabilmesi için kaynaklarımızda dört tane şarttan bahsedilir. Bu dört şarttan biri dahi eksik olursa kişinin bu malı geri getirme hakkı dînen olmaz.

1- Akdin (alışverişin) mutlak halde yapılmış olması. Örneğin; Satıcının “malı satıyorum ama dükkândan çıktıktan sonra mala garanti vermiyorum, kusûrlu olup olmadığına dâir herhangi bir garanti vermiyorum” diyerek satış yapmasıdır.

2- Müşteri (alıcı) satış ânında veyâ malı teslîm ânında o kusura muttali (haberdâr) olmamalıdır. Şâyet kusûru görerek alırsa veyâ kusuru malı teslîm alırken gördüyse ve buna rağmen malı almışsa artık bu hakkını iskât etmiştir, bir daha geri verme yetkisine sâhip değildir.

3- Kusûr o sektörde malın değerinin düşmesine etken olan bir kusûr olmalıdır. 4- O kusûrun satıcının yanında vâr olan bir kusûr olması gerekir. Hattâ “kusûrların sebepleri de aynı olmalıdır” deniliyor. Netîce itibarıyla bir insan bir malı satın aldığı zamân ayıbından (kusûrundan dolayı) geri verebilmesi dört şarta mevkûftur.

1- Akdin mutlak olarak yapılmış olması. 2- Müşterinin (alıcı) kusûru akid anında veyâ teslîm ânında görmüş olmaması 3- Kusûrun o sektörde değerin düşmesine etken olan bir kusûr olması 4. Kusûrun satıcının yanında da vâr olan bir kusûr olmasıdır. Bu şartlar tahakkuk etmişse bu kişi aldığı malı geri getirme hakkına sâhiptir. Satıcının “satılan mâl geri alınmaz” gibi ifâdeleri hiçbir şey ifâde etmez.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki