Bir sonraki


101-Kıyâmda eğilerek kılmanın hükmü nedir, kıyamda ayakların arası ne kadar açık olmalıdır?

180 Görüntüleme
Lâlegül TV
55
Yayınlama Tarihi 10 Jan 2019 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Namâz kılarken cemâatten bâzılarının kıyâmda eğilerek kıldıklarını görüyoruz. Bu konuda ne diyebiliriz. Bir de kıyâmdayken ayaklarımızın arası ne kadar açık olmalıdır?

Şüphesiz mü’min için namâz mi’râçtır, Allâh-u Te’âlâ’nın huzûruna durmaktır. Ve o makâm elbette tevâzulu olmayı gerekli kılan bir makâmdır. Ancak o makâmın da belli başlı şartları vardır. Bir kimse kendi kanâati doğrultusunda bir kural koyma niteliğine veyahut yetkisine sâhip değildir. Namâzda kıyâm bir rükûndur, secde bir rükûndur, rükû ayrı bir rükûndur. Bunların her birerlerinin tanımı da kitaplarımızda mezkûrdur. Kıyâm (ayakta durma) tanımlanırken kitaplarımızda “Sağlıklı (kamburluk veyâ belinde herhangi bir rahatsızlığı olmayan) bir kişi ellerini saldığı zamân diz kapaklarına elleri ulaşmıyorsa bu insan kıyâmdadır, ayaktadır. Eğer elleri diz kapağına ulaşacak şekilde eğilmişsse bu kimsenin kıyâmı sahih değildir.

Kamburumsu durma meselesi eğer keyfî bir uygulama olarak yapılıyorsa bu uygun bir şey değildir. Normalde bu kalben tevâzu olması gereken bir durumdur. Namâzda şartlarına ne derece riâyet edilirse o derece Allâh-u Azîmüşşân’ın istemiş olduğu bir namâz kılınmış olunur. Bir insan kamburluğu veyâ belinde olan bir ağrı netîcesiyle rükûdaymış gibi eğik duruyorsa gücü nispetinde ayakta duracaktır. Kendince eğilebildiği kadar eğilip rükûsunu da bu şekilde yapacaktır.

Netîce itibarıyla İslâm’da bir zorluk yoktur. İmkânı olan, sağlık açısından sorumlu olmayan bir kimse kıyâmı tamâmıyla dik bir şekilde, rükûyu ise tam bir rükû şeklinde yapmalıdır. İmâm-ı Muhammed, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’den (Rahîmehumallâh) rivâyet ediyor ki ayakların açılma mesâfesi noktasında dört parmak mikdârınca açık olması gerekir. Fetâvâyi Hindiyye’de “Kişinin namâz kılarken ayakları arasında dört parmak açık olacak şekilde bir mesâfe olmasının sünnet olduğu ve kıyâmı bu şekilde yapmasının güzelliğinden” bahsedilir. Bu konu mezhepler arasında farklı görüşlerin olduğu ve biraz da insanın kilosuyla alâkalı bir konudur.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki