Bir sonraki


101-Anne seslendiği zamân nâfile namâzı bozmak doğru olur mu?

1150 Görüntüleme
Lâlegül TV
106
Yayınlama Tarihi 10 Jan 2019 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Anne seslendiği zamân nâfile namâzı bozmak doğru mudur?

Genel olarak bütün hanefî kaynaklarında bulunan bir ibâre ki; zarûret olmaksızın, gerçek anlamda şer’î şerîf’in kabul ettiği bir ihtiyâç olmaksızın namâzı bozmak (velev ki nâfile bir namâz olsa bile) câiz değildir. Kişi namâza başlamasıyla namâzı kendisine vâcib kılmış olur. Bir şekilde o namâz fesâd olacak olsa tıpkı nâfile oruçta olduğu gibi namâzı da kazâ etmelidir. Dolayısıyla bir ibâdete başlandığı zamân o ibâdet kişiye vâcib olacağı için keyfî olarak bu ibâdetin bozulması velev ki nidâ eden (çağıran) kimse anne olsa bile kesinlikle câiz değildir. Ancak ciddi anlamda bir sıkıntı söz konusu (görme engelli birinin kuyuya düşme tehlikesi veyâ yılan, akrep emsâli bir hayvanın birine zarar vermesi veyahut malın telef olması gibi gerçek manâda zarûreti gerekli kılan bir durum) olursa burada çağıran kişinin anne veyâ baba olması önemli değildir, başka bir kimse dahi olsa yine namâz bozulabilir. Hattâ farz namâz olsa bile bozulabilir.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki