Bir sonraki


100-Borçlu biri ölecek olsa ve mîrâsı borcuna yetmezse borç vârislere mîrâs olarak kalır mı?

989 Görüntüleme
Lâlegül TV
106
Yayınlama Tarihi 26 Dec 2018 / Kategori: Bir Soru Bir Cevap

Borçlu biri ölecek olsa, mîrâsı borcuna yetmezse, malın mîrâs olarak kalması gibi borç da mîrâs kalır mı?

Bir insan vefât ettiği zamân geriye bırakmış olduğu mala “tereke” derler. Terekeye taalluk eden belli başlı işlemler vardır ki bunun belli sıralaması vardır. Önce “tekfîn ve techîzât” dediğimiz kişinin kefenlenmesi ve defnedilmesi için gerekli masraflar geriye bıraktığı terekeden karşılanır. Velev ki çok borcu olmuş olsa bile önce bu yapılır. Kefenlenecektir ve cenâze ortada kalmayacak, defnedilecektir. Eğer geriye mal kalır ise bu takdîrde “borçları var mı” bakılır. Şâyet borçları varsa kalan maldan karşılanarak borçları kapatılır. Borçlar kapatıldıktan sonra geriye bir şey kalırsa ve bu kişinin bir vasiyyeti de varsa 3’te 1’inden geçerli olmak sûretiyle vasiyyeti (şer’î ve geçerliliği olmak kaydıyla) yerine getirilir. Geri kalan da vârislere taksîm edilir.

Terekeye (geriye bıraktığı mala) önce borç taalluk eder. Eğer borç terekenin tamâmını kapsayacak olursa hatta mal bitti, borç bitmedi bu durumda vârislerin herhangi bir talebte bulunma hakkı olmayacaktır. İslâm fıkhına göre alacaklıların, alacaklarını vârislerden taleb etmeye yetkisi yoktur. Borç şahsa taalluk eder, hayatta olduğu müddetçe onun zimmetinedir. Öldüğü anda ise zimmetinden bıraktığı mala taalluk eder. Mâl da muayyendir. Muayyen mal karşılarsa ne âlâ eğer karşılamaz ise âhirete kalmıştır. Mîrâsçı, (vâris olan) kendiliğinden “babamız borçlu olmasın, borçlu olarak âhirete gitmesin” diyerek ödeyecek olursa da teberrûda (bağışta) bulunmuş olur. Güzel bir yol izlemiş olur, tavsiye edilir ama böyle bir mecbûriyyeti yoktur.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki